Trà hồng sâm đặc biệt 3g x 100

Trà hồng sâm đặc biệt 3g x 100

Giá: 450.000 VNĐ/Hộp

Trà hồng sâm Hàn Quốc

Trà hồng sâm Hàn Quốc

Giá: 350.000 VNĐ/Hộp

Viên cao hồng sâm Cheong Kwan Jang 168g x 2

Viên cao hồng sâm Cheong Kwan Jang 168g x 2

Giá: 2.600.000 VNĐ/Hộp

Sâm cao ly linh chi 300g x 2

Sâm cao ly linh chi 300g x 2

Giá: 1.500.000 VNĐ/Hộp

Dịch chiết hồng sâm ống & trà

Dịch chiết hồng sâm ống & trà

Giá: 900.000 VNĐ/Hộp

Nước sâm nhung linh chi KGS 20ml x 10

Nước sâm nhung linh chi KGS 20ml x 10

Giá: 450.000 VNĐ/Hộp

Nước hồng sâm nhung hươu 6 năm tuổi 80ml x 60

Nước hồng sâm nhung hươu 6 năm tuổi 80ml x 60

Giá: 2.000.000 VNĐ/Hộp

Nước hồng sâm dạng gói 80ml x 60

Nước hồng sâm dạng gói 80ml x 60

Giá: 1.500.000 VNĐ/Hộp

Nước hồng sâm dạng gói 70ml x 30

Nước hồng sâm dạng gói 70ml x 30

Giá: 700.000 VNĐ/Hộp

Nước hồng sâm D28

Nước hồng sâm D28

Giá: 350.000 VNĐ/Hộp

Hồng sâm baby Hàn Quốc

Hồng sâm baby Hàn Quốc

Giá: 1.350.000 VNĐ/Hộp

Nước hồng sâm 28 Cheong Kwan Jang & kẹo

Nước hồng sâm 28 Cheong Kwan Jang & kẹo

Giá: 1.000.000 VNĐ/Hộp

Nước hồng sâm 28 Cheong Kwan Jang 50ml x 10

Nước hồng sâm 28 Cheong Kwan Jang 50ml x 10

Giá: 750.000 VNĐ/Hộp

Nhân sâm nước có củ 120ml x 12

Nhân sâm nước có củ 120ml x 12

Giá: 400.000 VNĐ/ Hộp

Kẹo hồng sâm không đường Cheong Kwan Jang 180g

Kẹo hồng sâm không đường Cheong Kwan Jang 180g

Giá: 320.000 VNĐ/Hộp

Kẹo hồng sâm không đường 500g

Kẹo hồng sâm không đường 500g

Giá: 160.000 VNĐ/Gói

Kẹo hồng sâm hộp thiết Cheong Kwan Jang 240g

Kẹo hồng sâm hộp thiết Cheong Kwan Jang 240g

Giá: 260.000 VNĐ/Hộp

Kẹo hồng sâm gói đỏ 200g

Kẹo hồng sâm gói đỏ 200g

Giá: 80.000 VNĐ/Gói

Hồng sâm lát tẩm mật ong Pocheon 6 năm tuổi 20g x 10

Hồng sâm lát tẩm mật ong Pocheon 6 năm tuổi 20g x 10

Giá: 1.200.000 VNĐ/Hộp

Hồng sâm lát tẩm mật ong Pocheon 20g x 10

Hồng sâm lát tẩm mật ong Pocheon 20g x 10

Giá: 800.000 VNĐ/Hộp

Hồng sâm khô thái lát 30g x 10

Hồng sâm khô thái lát 30g x 10

Giá: 900.000 VNĐ/Hộp

Hồng sâm lát tẩm mật ong 6 tuổi 20g x 10

Hồng sâm lát tẩm mật ong 6 tuổi 20g x 10

Giá: 700.000 VNĐ/Hộp

Hồng sâm củ tẩm mật ong Pocheon 6 năm tuổi

Hồng sâm củ tẩm mật ong Pocheon 6 năm tuổi

Giá: 1.500.000 VNĐ/Hộp

Hồng sâm củ tẩm mật ong Geumsam 6 năm tuổi

Hồng sâm củ tẩm mật ong Geumsam 6 năm tuổi

Giá: 1.100.000 VNĐ/Hộp