Đăng bài vào lúc: 01:09 19/06/2012

hoài sơn

Thành phần : thục địa 186.5g, sơn dược, câu kỷ, tơ hồng, cao lộc giác, đỗ trọng mỗi thứ 93.25g, sơn thù du, đương quy mỗi thứ 74.6g, chế phụ tử từ 74.6g đến 223.8g, nhục quế từ 74.6 đến 149.2g.

Cách chế biến : nghiền thành bột, làm thành viên.

Công hiệu : ôn bổ thận dương, sinh tinh huyết.

Cách dùng : mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần từ 3 đến 6g.

Thang thuốc phụ : "Tán dục đơn" (Trích " Cảnh nhạc toàn thư ") : có thành phần từ thục địa, sơn thù du, đỗ trọng, câu kỷ, nhục quế, chế phụ tử, nhục thung dung, rau hẹ, tiên mao, ba kích, bạch truật, xà sàng tử, đương quy. Làm thành viên, mỗi lần uống từ 6 -12g, mỗi ngày 2 lần. Có tác dụng tráng thận dương, ích tinh khuyết.

Hồng Quyền

Tags : Những bài thuốc trường thọ

Các cẩm nang sử dụng khác: