Đăng bài vào lúc: 11:38 12/06/2012

Bông súng

Thành phần: Hạt bông sung vừa đủ.

Cách chế biến: Đem hạt bông sung nấu chính chuẩn bị dùng.

Công hiệu: bổ thận cố tinh, bổ não ích tủy.

Cách dùng: ăn từng hạt một, mỗi ngày từ 10 đến 20 hạt.

Thang phụ: "kiện bổ long hoàn": phục bồn tử làm thành viên, mỗi ngày uống 6g chia làm hai lần. Có công hiệu ích thận cố tinh.

Tags: Những bài thuốc thường thọ

Các cẩm nang sử dụng khác: